top of page

Årsmøte i Hafrsfjord pistolklubb

Hei på dere medlemmer i Hafrsfjord Pistolklubb,

Tiden har kommet for igjen å avholde årsmøte i Hafrsfjord Pistolklubb. Møtet vil i 2021 foregå på en elektronisk plattform på grunn av Covid-19 restriksjoner. Vi vil komme tilbake med mer detaljer om hvordan dette vil foregå samt påmelding til årsmøtet.

Saker som ønskes fremmet til årsmøtet må sendes skriftlig til styret på epost: post@hafrsfjordpk.no eller pr. brev til klubbens postboksadresse: Postboks 38, 4001 Stavanger. Forslag må være styret i hende senest ved utgangen av Onsdag 17. Februar 2021. Forslagsstiller må påregne å måtte redegjøre for sitt forslag. Saker som ikke er styret i hende innen denne fristen må senest presenteres under årsmøtets konstituering, punkt om godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker som fremmes på det tidspunktet kan bli avvist av årsmøtet og vil da ikke bli behandlet. Vi minner om at det er begrenset anledning til å fremme nye saker under årsmøtet, primært grunnet begrenset tid. Endelig agenda for årsmøtet med saksliste vil bli distribuert pr. epost til alle senest 25. Februar 2021.

Dersom det skal behandles saker av mer kompleks karakter så gir en elektronisk møteplattform bare begrensede muligheter for debatt og avstemming. Skulle slike saker komme opp vil det være aktuelt å utsette disse frem til et ekstraordinært årsmøte kan avholdes på et senere tidspunkt jamført Covid-19 smittevernbestemmelsene. I et eventuelt senere ekstraordinært årsmøte vil det kun være saker som ikke kunne behandles på ordinært årsmøte som skal behandles.


Under finner dere saksliste for årsmøtet. Ny lov for Hafrsfjord Pistolklubb finnes også på siden, ved å gå til informasjon/dokumenter

Aarsmote_HPK_InnkallingSaksliste_2021020
.
Last ned • 415KBSiste innlegg

Se alle

Årsmøte i Hafrsfjord Pistolklubb

Årsmøtet i Hafrsfjord Pistolklubb vil bli avholdt torsdag 7. mars klokken 18:00. Møtet vil som vanlig finne sted i National Oilwell Varco (NOV) sin kantine i Lagerveien 12A på Forus. Normalt varer møt

Commenti


bottom of page