top of page

Åpningstider

Mandager

Mandager 17:30 - 21:00* - Kurs og Skyteteknikk

Finkaliber (.22)

Mandager vil det være tilgjengelig godkjente trenere som kan assistere deg med skyteteknikk og finpussen en gjerne har behov for når man vil treffe den ekstra inneren.  

Vær oppmerksom på at mandager vil det, ved høy pågang, kunne ilegges restriksjoner på antall skudd per skytter. Spør eventuelt vaktpersonell i hallen.

* 17:30 - 19:00 er banen forbehold kursdeltakere.

Vær oppmerksom på at hver 4 mandag startes nytt kurs hvor banen forbeholdes kursdeltakere 20.00 - 21.00.

Tirsdager

17:30 - 21:00

Fritt Kalibervalg

Onsdager

17:30 - 21:00

Finkaliber fra 17.30 - 20.00 

Grovkaliber fra 20.00 - 21.00

Onsdagsstevne

Siste onsdag i måneden er avsatt til klubbstevne.

Dette er approberte stevner og siden de går i "eget hus", håper vi så mange som mulig av våre medlemmer bruker denne muligheten til å få konkurranseerfaring, bli tryggere på hva stevner går ut på og dermed komme ut til andre klubber og delta.

Stevner er kjekt og veldig uformelt. Og det er her fokuset ligger for erverv av eget våpen.

Her finner du oss

bottom of page