top of page
S&W revolver.jpg

Erverv av våpen

SigP210SilversuperTargetandSilverTarget.

Som ivrig sportsskytter så vil nok de aller fleste erfare at de etterhvert i sin skytterkarriere ønsker å erverve sitt eget våpen. Årsakene kan være mange men oftest er det nok muligheten til da å kunne bli vant med en pistol som en har full kontroll på selv og kan modifisere og tilpasse nøyaktig slik at den passer den aktuelle skytteren.

 

Kjøp og salg av våpen er underlagt et relativt strengt regime. En kan ikke bare gå i nærmeste våpenbutikk og kjøpe en pistol, før en kommer så langt så må en ha fått en såkalt ervervstillatelse som utstedes av Politiet i distriktet søkeren er bosatt i. Det er forskjellige regler som gjelder ved kjøp av våpen, disse er blant annet forbundet til våpentypen det søkes om. Dersom en vil erverve et luftvåpen så er det kun 18-års kravet som gjelder, ønsker en å kjøpe et jaktvåpen type rifle/hagle så kreves det normalt bestått jegerprøve dersom våpenet skal brukes til jakt. Skal våpenet brukes til Øvelse & Konkurranse så kreves medlemskap i idrettslag som har et såkalt program for den aktuelle våpentypen. For erverv av pistol eller revolver så kreves det i tillegg 6 måneders aktivt medlemskap i idrettslag. Politidirektoratet har definert aktivt medlemskap i forbindelse med erverv til å omfatte 2-3 treninger pr. måned i minst 6 måneder. Dette gjelder som sagt for erverv av pistol eller revolver. De respektive klubbene eller forbundene kan også ha egne retningslinjer som gjelder for deres medlemmer som kommer i tillegg og altså innskjerper kravene i forhold til lov.

Paragraftegn.png
Paragraftegn.png
Paragraftegn.png
Paragraftegn.png
Paragraftegn.png
Paragraftegn.png
bottom of page