top of page

Hvis du ønsker å bli medlem, kan du sende en e-post til post@hafrsfjordpk.no - vi trenger, fullt navn, adresse, fødselsdato og mobiltelefonnummer.

Når du melder deg inn i Hafrsfjord Pistolklubb over så aksepterer du samtidig at du vil overholde det til enhver tid gjeldende regelverket i klubben samt regelverket gitt av ovenstående organisasjonsledd, f.eks., men ikke begrenset til, Norges Idrettsforbunds regelverk. Mer informasjon om regelverket finnes under menypunktet "Dokumenter" på dette nettstedet samt på https://www.idrettsforbundet.no/

Hafrsfjord Pistolklubb har høy fokus på en sunn og positiv utvikling av skyteidrett. Vi vil ha aktive medlemmer som bidrar til vekst i vår idrett og som vil være med å utvikle den. Ved å melde deg inn i klubben forplikter du deg samtidig til å delta i konkurranse aktivitet ved minst 2 anledninger i løpet av de 6 første månedene av medlemskapet. Nye medlemmer som ikke oppfyller denne forpliktelsen vil normalt ikke få utstedt bekreftelse på aktivitet i klubben, et dokument som blant annet er nødvendig for erverv av eget våpen. 

bottom of page