Hvis du ønsker å bli medlem, kan du registrere deg selv på følgende link:  https://app.rubic.no/Account/Signup?organizationID=11276

Hafrsfjord Pistolklubb

Postboks 38, 4001 Stavanger

Tlf: 467 87 385

  • Facebook gruppe - Hafrsfjord PK