top of page

Tips til bedre skyting

220px-Elizabeth_Topperwein_2162707687_13
avtrekksfinger.jpg

Plasseringen av finger på avtrekker kan ha betydning for treffbilde

bottom of page