top of page

Stevnekomité

Vi er i dag ca. 20 medlemmer i stevnekomitéen i Hafrsfjord Pistolklubb. Disse er alt fra godkjente dommere til "ferske" skyttere som ønsker å bidra til å gjøre idrettsklubben vår enda litt bedre. Stevnekomitéens oppgave er å frivillig delta på stevner approbert i regi. HPK. Det kan også være stevner som vi ønsker å samarbeide med andre klubber i regionen, som f.eks. feltstevner eller kanskje andre arrangement for å fremme idretten vår eller støtte en god sak. Rosa Sløyfe aksjonen er et eksempel på arrangement vi deltar i.

Definerte oppgaver

Stevneansvarlig - Som stevneansvarlig har du det overordnede ansvaret for at stevnet blir avviklet i henhold til gjeldende regelverk. Blir det uenigheter på banen mellom en skytter og dommer, skal dette tas opp med stevneansvarlig slik at evt. klager blir riktig følgt opp. Du er også den som har hovedansvaret for at nødvendig personell til å drifte arrangementet er på plass. Dette kan være, dommere og skrivere ute på banen. Det er vakt ved våpenrom og skranke for å utføre ymse oppgaver som normalt vil bestå i å utlevere våpen/ammunisjon til de som skal ha det, motta betalinger, foreta våpenkontroll etc. Noen skal også ha ansvaret for at det er kaffe og slikt også og kanskje noe å bite i.

Dommer - Det er ikke en nødvendighet for alle å være godkjent nasjonal dommer på åpne approberte stevner, men vi velger likevel å gjennomføre våre stevner stort sett med autorisert personell. Vi har i dag ca. 10 dommere i stevnekomitéen og det er normalt å ha 2-3 dommere på hvert stevne. Dette for at vi skal kunne rotere mellom lagene. (Alle trenger en pause i ny og ne, kanskje ville e skyte selv også).

Skriver - En oppgave alle kan utføre (med 1 minutt instruksjon). Skriverens oppgave er å notere ned på poengkort i henhold til hva dommeren sier under anvisning. Igjen er det viktig å ha flere som kan gjøre oppgaven slik at ingen blir sittende fast på banen i samme oppgave gjennom en hel lang dag.

Stevnefunksjonærer - Vi trenger normalt funksjonærer på 3 forskjellige plasser under stevner. Det er i undervisningsrommet ved å ta i mot betaling for stevneavgift og kontroll av avtrekksvekt. Vi trenger også noen til å passe på våpen og ammunisjonsrom under hele stevnet. Her kan man også ta i mot betaling for kioskvarer og ammunisjon. Den 3. posten er kjøkkensjenesten. Vi lager kaffe, koker pølser og lager vafler. Alle kan være funksjonær! Det er svært lite av det vi gjør under et arrangement som krever høyere utdannelse enn delvis fullført grunnskole (lese og skrivekunnskaper er en fordel, men skorter det der så skal vi finne på noe...)

Vil du være med på laget?

 

Vi trenger hjelp! Normalt trenger vi minimum 5 fra stevnekomitéen med til alle stevner. Da dette skjer på frivillig basis og våre medlemmer har både jobb, mann/kone/barn å ta seg av, skal det ikke være slik at en får dårlig samvittighet av å ikke kunne delta på hvert stevne. Derfor er det ønskelig at vi får ca. 30 medlemmer på laget. Jo flere vi er, jo letter kan vi si:

"I dag vil jeg bare skyte!" eller "I dag kan jeg faktisk ikke". 

Hvis dette kunne være noe for deg, ta gjerne kontakt, så skal du få god opplæring!

 

Husk også at det er trening konkurranser som gjør at vi kan søke om ervervstillatelse på våpen. Det finnes altfor mange som har skutt i mange år, men aldri har deltatt på et stevne. De vet ikke hva de går glipp av! STEVNER ER KJEKT...

bottom of page