Diverse dokumenter

På denne siden finner du dokumenter som er av allmenn interesse for alle medlemmer i Hafrsfjord Pistolklubb

Ordensregler for Bjergsted Pistolbane

Sikkerhetsregler for bruk av Bjergsted Pistolbane

Lov for Hafrsfjord Pistolklubb

Hafrsfjord Pistolklubb

Postboks 38, 4001 Stavanger

Tlf: 467 87 385

  • Facebook gruppe - Hafrsfjord PK