top of page

8 - NAIS

NAIS står for "Norsk Avdeling av Den Internasjonale Skytterunion". Øvelsen er en merkeskyting, som siden 1994 også har vært mulig å skyte om med pistol.
For pistol er den delt i 3 våpengrupper; Fin, Grov og Luftpistol.
  • Fin omfatter pistol eller revolver i kaliber .22LR t.o.m. kaliber .32
  • Grov omfatter pistol eller revolver f.o.m. kaliber 9mm og oppover.
  • Luftpistol omfatter enkeltskudds pistol i kaliber 4,5mm, drevet av komprimert luft eller CO2.
Her må man være oppmerksom på at Fin omfatter våpen opp til og med kaliber .32 (som i de andre NSF-øvelsene blir betegnet som Grov).
Fin og Grov skytes på en enkelt standard Silhuettskive på 25 meters hold, 6 serier á 5 skudd, fordelt på denne måten:
  • 2 Serier på 150 sekunder
  • 2 Duellserier, 1 skudd pr. 3 sekunders visning
  • 1 Serie på 20 sekunder
  • 1 Serie på 10 sekunder
Alle serier, uansett våpengruppe, skytes stående enhånds.
Her er utfordringen i Grov at man skyter enhånds, og det våpenet man ellers benytter til grov, betraktes som Fin.
Dette er som nevnt i hovedsak en merkeskyting, men dette arrangeres normalt som vanlige stevner. Alle konkurrerer i samme klasse.
De spesifikke reglene, og kravene til merker, finner du i Norges Skytterforbund reglement for NAIS
bottom of page