top of page

5 - Standard

Standard pistol er en ISSF-øvelse, og er nok en av de mest krevende øvelsene i NSF-porteføljen. Øvelsen virker tilsynelatende enkel, men er en vanskelig kombinasjon av presisjon og hurtighet. Ikke minst fordi hurtigserien skytes på presisjonsskiven, i motsetning til de andre hurtigøvelsene, hvor disse skytes på den mye større silhuettskiven.
Det skytes altså med .22LR våpen, som må ligge innenfor spesifikasjonene gitt i reglene for 25m randtenningspistol.
Les om detaljene under "Tabell for pistolspesifikasjoner" i Norges Skytterforbund Pistolregler, kapitel 8.12 (Side 23)
Øvelsen er på totalt 60 skudd, fordelt på 12 serier på 5 skudd + 5 prøveskudd i starten.
De 4 første seriene er ren presisjonsskyting. 5 skudd pr serie på 150 sekunder.
De neste 4 seriene gjøres unna på 20 sekunder hver.
De 4 siste går på 10 sekunder.

 
Les mer om øvelsen under «Tabell for pistoløvelser » i Norges Skytterforbund Pistolregler, kapitel 8.11 (side 22)
 
Siden alle seriene skytes på presisjonsskiven, tåles det ikke mye slurv med verken sikting eller avtrekk, før poengene rauser unna. Her er det en stor fordel at man har inne en god rutine på hurtigskyting, og ikke blir for kravstor på et perfekt siktebilde før man presser inn avtrekkeren.
 
20 sekunderen er ekstra krevende med at den er for lang til å være en virkelig hurtigserie, og for kort til at man kan skyte den som en serie enkeltskudd. Mange deler den opp i to ved å skyte 2-3 skudd, for så å ta en kort pustepause, uten å ta ned våpenet, før de siste skuddene avfyres. Andre skyter denne nesten like raskt som 10 sekunderen, men bruker kanskje lengere tid på å få til et godt siktebilde, før første skuddet. Men blir man for kresen, slipper man fort opp for tid.
 
Ofte kan mange oppleve å få til bedre poengsummer på 10 sekunderen enn på 20 sekunderen.
I alle fall, hvis man behersker hurtigseriene i denne øvelsen, har man som regel få problemer med de andre hurtigøvelsene, som jo skytes på mye «større» skiver.
 
Det premieres også i denne øvelsen pr. prestasjonsklasser.
Klassekravene er som følger:
  • D – ingen krav
  • C – 480 poeng
  • B – 520 poeng
  • A – 550 poeng
NB: Bildet av våpenet er ikke vår anbefaling av våpen vi synes er best til øvelsen, men kun ment som illustrasjon av våpentype.
bottom of page