Vi har desverre fått en oppdatering på stenging av banen etter møte med Stavanger Idrettsråd.


Bjergsted Pistolbane er helt stengt for all aktivitet, herunder også uorganisert trening.Med bakgrunn i de innskjerpede retningslinjene fra regjeringen i forhold til Covid-19 smittespredning samt lokal forskrift i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg om det samme så har klubbens ledelse i ettermiddag vedtatt å suspendere all organisert aktivitet ved Bjergsted Pistolbane inntil videre og i første omgang frem til 7. Desember 2020. 

Personer som har eget våpen og adgangskort til banen kan bruke den som de er vant med fra tidligere under forutsetning av at de følger de retningslinjene som til enhver tid er gitt av myndighetene og NIF/NSF/klubben i forhold til smittespredning, d.v.s. være nøye med å holde avstand, håndvask/desinfisering og at det til enhver tid ikke er flere enn 3 personer på standplass. 

Bakgrunnen for de innskjerpede tiltakene mot Covid-19 som vi nå ser er den oppblomstringen det har vært i smittespredningen den siste tiden. Dette er forhåpentligvis et effektivt tiltak for forhindre ytterligere spredning slik at "bølge 2" kan slås tilbake relativt raskt. Vi ønsker alle å bidra til at det kan skje slik at vi raskest mulig kan komme tilbake til en normal hverdag. Klubbens ledelse er også i gang med å se inn på alternative løsninger for å kunne tilby organisert aktivitet etter 7. Desember dersom det skulle bli åpning for det. Det er selvsagt helt avhengig av hva myndighetene sier. 

I forbindelse med de innskjerpede reglene så har vi også avlyst 7F stevnet som var satt opp Søndag 15. November 2020. Personer som har meldt seg på dette stevnet bes ta kontakt på: stevne@h-p-k.no for refusjon av forhåndsbetalt startkontingent. 

Gitt det vi vet fra pressen pr. idag angående lokal Covid-19 forskrift som antas å tre i kraft fra og med kl. 24:00 natt til Tirsdag 10. November og med varighet frem til 7. Desember hvor det da spesifikt er §7 i denne forskriften som regulerer at maksimalt 10 personer kan samles innenfor breddeidrett må vi gjøre visse innstramminger i bruken av Bjergsted Pistolbane, herunder organisert trening. Disse innstrammingene kommer i tillegg til reglene for hygiene som allerede eksisterer. Rent spesifikt betyr dette som følger:

  1. Mandag 9., 16. og 23. November samt Mandag 7. Desember: Kurselever (6 personer + 4 skyteledere/vakter) har banen mellom 17:30 og 19:00. Andre personer tillates ikke å komme inn på banen eller oppholdsrommet før ca. 19:10. Med andre ord, vi oppfordrer medlemmer til ikke å komme før ca. 19:10. Dere vil ikke bli sluppet inn i hula.

  2. Mandag 30. November starter nytt kurs, trening for andre suspenderes den dagen.

  3. Tirsdager og Onsdager holder vaktene kontroll på at det ikke er mer enn 10 personer samlet samtidig. Folk oppfordres til å komme, skyte og gå igjen. Det gis anledning til å sitte igjen etter skyting under forutsetning av at det ikke samles mer enn 10 personer. Står det kø, må personer som har gjort seg ferdig/skutt forlate området. For at flest mulig skal få trent litt så innføres det i utgangspunktet maks. 50 skudd pr. utøver på trening. Personer som ønsker å trene mer enn dette oppfordres til å gjøre dette utenfor ordinær åpningstid.

  4. Stevne 15. November planlegges gjennomført som annonsert men utøvere bes ankomme 10 minutter før de er satt opp på start. Etter gjennomført konkurranse må utøverne forlate området umiddelbart.


Regelverket over her er gjenstand for en løpende vurdering og kan når som helst endres.

1
2

Hafrsfjord Pistolklubb

Postboks 38, 4001 Stavanger

Tlf: 467 87 385

  • Facebook gruppe - Hafrsfjord PK