Endelig har vi fått lov til å åpne for aktivitet igjen ved Bjergsted Pistolbane. Ordførerne i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg har vedtatt at kommunene går over til nasjonale retningslinjer i forhold til Covid-19 smittevern og det betyr at vi får lov til å åpne for begrenset aktivitet i Bjergsted.


Vi har lov til å være maksimalt 10 personer inne i hula i Bjergsted + de som har vakt. Det er imidlertid viktig at vi ikke blander grupper av personer så det som vil skje er at førstkommende Mandag 10. Mai 2021 så kommer de som er på kurs til oss klokka 17:30 og har kurs frem til 19:00. Vi gir dem noen minutter på å runde av og så er det åpent for oss andre fra ca. 19:10 og til 21:00. På Tirsdag er det som kjent åpent for alle i tidsrommet mellom 17.30 og 21:00, det samme på Onsdag.


Vaktene våre vil holde oppsyn med at vi ikke overstiger 10 personer i lokalet til enhver tid så det vil si at vi stanser folk i døren dersom antallet overskrides. Dersom det skulle vise seg at det blir nødvendig så vil vi innføre et system med booking av skytetid men i første omgang så prøver vi uten.


Det er viktig at dere følger gjeldende smittevern regler. D.v.s. grundig håndvask før og etter skyting ute i vasken i inngangspartiet og at meteren overholdes inne. Ta med munnbind og bruk det dersom meteren ikke kan overholdes, det gjelder spesielt i forhold til når en går frem og tilbake for å lappe ute på banen og det er full bane. Inne på selve standplass området så setter vi opp ventilasjonen slik at det er en luftstrøm fra bak skytterne og fremover og vi har jo pleksiglasset mellom så vi anser eventuell smittefare som veldig liten på standplass og er dere flinke å bruke munnbind så går dette greit. De som har vakt har fått instruks om å håndheve meteren strengt og personer som ikke etterlever påbud og instruksjoner fra vaktene vil bli bortvist.


Banen er forøvrig åpen for egentrening utenom ordinær treningstid som vanlig fra og med i dag., den er altså åpen nå.


Alle som er innom banen plikter å skrive seg på baneprotokollen som ligger på bordet inne i oppholdsrommet. Dette gjelder absolutt alle selv om du bruker brikke/medlemskort til å registrere deg. Vi bruker baneprotokollen som underlag i tilfelle vi skulle få smittespredning relatert til aktivitet i hula så viktig at dere er lojale mot det å skrive dere inn i protokollen.


Velkommen tilbake til trening i Bjergsted!

Årsmøtet i Hafrsfjord Pistolklubb ble i år avhold elektronisk, og kveldens absolutte høydepunkt var når vår eminente nestleder, Arne Hode, fikk sin velfortjente utnevnelse som æresmedlem i klubben.

Ellers var det 5 medlemmer i styret som enten tok gjenvalg eller ble valgt inn for første gang:

Kjell Ringstrand, Svein Kristian Risa, Tore Øian og Endre Johannessen tok alle gjenvalg for 2 nye år, mens Karsten S. Lundebrekke ble valgt som nytt medlem, og Ann-Elin Bjørnsen ble valgt som nytt varamedlem for 1 år.

Hei på dere medlemmer i Hafrsfjord Pistolklubb,

Tiden har kommet for igjen å avholde årsmøte i Hafrsfjord Pistolklubb. Møtet vil i 2021 foregå på en elektronisk plattform på grunn av Covid-19 restriksjoner. Vi vil komme tilbake med mer detaljer om hvordan dette vil foregå samt påmelding til årsmøtet.

Saker som ønskes fremmet til årsmøtet må sendes skriftlig til styret på epost: post@hafrsfjordpk.no eller pr. brev til klubbens postboksadresse: Postboks 38, 4001 Stavanger. Forslag må være styret i hende senest ved utgangen av Onsdag 17. Februar 2021. Forslagsstiller må påregne å måtte redegjøre for sitt forslag. Saker som ikke er styret i hende innen denne fristen må senest presenteres under årsmøtets konstituering, punkt om godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker som fremmes på det tidspunktet kan bli avvist av årsmøtet og vil da ikke bli behandlet. Vi minner om at det er begrenset anledning til å fremme nye saker under årsmøtet, primært grunnet begrenset tid. Endelig agenda for årsmøtet med saksliste vil bli distribuert pr. epost til alle senest 25. Februar 2021.

Dersom det skal behandles saker av mer kompleks karakter så gir en elektronisk møteplattform bare begrensede muligheter for debatt og avstemming. Skulle slike saker komme opp vil det være aktuelt å utsette disse frem til et ekstraordinært årsmøte kan avholdes på et senere tidspunkt jamført Covid-19 smittevernbestemmelsene. I et eventuelt senere ekstraordinært årsmøte vil det kun være saker som ikke kunne behandles på ordinært årsmøte som skal behandles.


Under finner dere saksliste for årsmøtet. Ny lov for Hafrsfjord Pistolklubb finnes også på siden, ved å gå til informasjon/dokumenter

Aarsmote_HPK_InnkallingSaksliste_2021020
.
Download • 415KB1
2