Normalt stenger vi ned hallen for vanlige treninger når det blir sommer. Men i år, hvis du ønsker å ha en pause fra regnet, så åpner vi for trening mellom 17:30 og 20:00 hver tirsdag.


Ellers så starter vi med de vanlige treningene igjen allerede mandag 2. august, men dette er en kurskveld, så banen er opptatt av de nye elevene fra ca. 19:00 på kvelden.Endelig har vi fått lov til å åpne for aktivitet igjen ved Bjergsted Pistolbane. Ordførerne i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg har vedtatt at kommunene går over til nasjonale retningslinjer i forhold til Covid-19 smittevern og det betyr at vi får lov til å åpne for begrenset aktivitet i Bjergsted.


Vi har lov til å være maksimalt 10 personer inne i hula i Bjergsted + de som har vakt. Det er imidlertid viktig at vi ikke blander grupper av personer så det som vil skje er at førstkommende Mandag 10. Mai 2021 så kommer de som er på kurs til oss klokka 17:30 og har kurs frem til 19:00. Vi gir dem noen minutter på å runde av og så er det åpent for oss andre fra ca. 19:10 og til 21:00. På Tirsdag er det som kjent åpent for alle i tidsrommet mellom 17.30 og 21:00, det samme på Onsdag.


Vaktene våre vil holde oppsyn med at vi ikke overstiger 10 personer i lokalet til enhver tid så det vil si at vi stanser folk i døren dersom antallet overskrides. Dersom det skulle vise seg at det blir nødvendig så vil vi innføre et system med booking av skytetid men i første omgang så prøver vi uten.


Det er viktig at dere følger gjeldende smittevern regler. D.v.s. grundig håndvask før og etter skyting ute i vasken i inngangspartiet og at meteren overholdes inne. Ta med munnbind og bruk det dersom meteren ikke kan overholdes, det gjelder spesielt i forhold til når en går frem og tilbake for å lappe ute på banen og det er full bane. Inne på selve standplass området så setter vi opp ventilasjonen slik at det er en luftstrøm fra bak skytterne og fremover og vi har jo pleksiglasset mellom så vi anser eventuell smittefare som veldig liten på standplass og er dere flinke å bruke munnbind så går dette greit. De som har vakt har fått instruks om å håndheve meteren strengt og personer som ikke etterlever påbud og instruksjoner fra vaktene vil bli bortvist.


Banen er forøvrig åpen for egentrening utenom ordinær treningstid som vanlig fra og med i dag., den er altså åpen nå.


Alle som er innom banen plikter å skrive seg på baneprotokollen som ligger på bordet inne i oppholdsrommet. Dette gjelder absolutt alle selv om du bruker brikke/medlemskort til å registrere deg. Vi bruker baneprotokollen som underlag i tilfelle vi skulle få smittespredning relatert til aktivitet i hula så viktig at dere er lojale mot det å skrive dere inn i protokollen.


Velkommen tilbake til trening i Bjergsted!

Årsmøtet i Hafrsfjord Pistolklubb ble i år avhold elektronisk, og kveldens absolutte høydepunkt var når vår eminente nestleder, Arne Hode, fikk sin velfortjente utnevnelse som æresmedlem i klubben.

Ellers var det 5 medlemmer i styret som enten tok gjenvalg eller ble valgt inn for første gang:

Kjell Ringstrand, Svein Kristian Risa, Tore Øian og Endre Johannessen tok alle gjenvalg for 2 nye år, mens Karsten S. Lundebrekke ble valgt som nytt medlem, og Ann-Elin Bjørnsen ble valgt som nytt varamedlem for 1 år.

1
2