top of page

Medlemsskapstyper i Hafrsfjord Pistolklubb

Oppdatert: 5. sep. 2021

Vi får med jevne mellomrom spørsmål om hva det koster å være medlem i klubben vår. Det er forskjellige medlemstyper, og kontigenten har flere deler, en del betales til klubben, men idrettskretsen og Norsk skytterforbund skal også ha sine andlere. De forskjellige medlemstypene, med forklaring av de forskjellige kostnadene er beskrevet under.


1. Standard senior medlem som gjelder personer i alderen fra og med året de fyller 21 år, til og med året de fyller 66 år. Dette medlemskapet koster kr 750,- pr. år og det kommer også krets og forbundskontingent i tillegg på kr 410,- slik at de betaler totalt kr 1160,- pr. år. Vi gir rabatter dersom folk melder seg inn i 2. halvår. Dersom en person melder seg inn i August så er klubbandelen kr 500,-, innmelding i September, kr 400,-, innmelding i Oktober kr 300,-, innmelding i November kr 200,- og innmelding i Desember kr 100,-. Det er ikke rabatter på krets og forbundskontingenten så den kommer alltid i tillegg slik at hvis f.eks. en person på 22 år melder seg inn i Oktober så betaler vedkommende kr 300,- til klubben + kr 410,- i krets og forbundskontingent = totalt kr 710,-.


2. Junior medlemskap som gjelder fra og med året de fyller 17 år til og med året de fyller 20 år. Dette koster kr 500,- pr. år og med rabattordning hvor innmelding i September koster kr 400,-, i Oktober kr 300,-, i November kr 200,- og Desember kr 100,-.

3. Ungdomsmedlem som gjelder fra 0 år til og med året de fyller 16 år. Prisen på dette er kr 300,- og med rabatt fra November, kr 200,- og Desember, kr 100,-.


4. Eldre (pensjonist) og Uføre: Gjelder fra og med året en person fyller 67 år eller dersom vedkommende er ufør, uansett alder. Pris kr 500,- pr. år og følger rabattplanen som for Juniormedlem. Eldre og uføre betaler også krets og forbundskontingent på kr 410,- slik at en normalt betaler kr 910,- pr. år for medlemmer i denne kategorien.

5. Sidemedlemskap, prisen på dette er lik som for hovedmedlemskap, bare at sidemedlemmer ikke betaler krets og forbundskontingent til oss. Sidemedlemskap kan bare gis dersom vedkommende er medlem i en annen NSF tilsluttet klubb. Det vil da være den andre klubben som betaler vedkommendes krets og forbundskontingent. Ved sidemedlemskap skal vi vite hvilken klubb vedkommende er i.

Medlemskontingenten løper pr. kalenderår, d.v.s. fra 01.01 til 31.12. Den faktureres forskuddsvis, normalt tidlig i Januar måned.

Siste innlegg

Se alle

Årsmøte i Hafrsfjord Pistolklubb

Årsmøtet i Hafrsfjord Pistolklubb vil bli avholdt torsdag 7. mars klokken 18:00. Møtet vil som vanlig finne sted i National Oilwell Varco (NOV) sin kantine i Lagerveien 12A på Forus. Normalt varer møt

Comments


bottom of page