Stengt!

Med bakgrunn i de innskjerpede retningslinjene fra regjeringen i forhold til Covid-19 smittespredning samt lokal forskrift i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg om det samme så har klubbens ledelse i ettermiddag vedtatt å suspendere all organisert aktivitet ved Bjergsted Pistolbane inntil videre og i første omgang frem til 7. Desember 2020. 

Personer som har eget våpen og adgangskort til banen kan bruke den som de er vant med fra tidligere under forutsetning av at de følger de retningslinjene som til enhver tid er gitt av myndighetene og NIF/NSF/klubben i forhold til smittespredning, d.v.s. være nøye med å holde avstand, håndvask/desinfisering og at det til enhver tid ikke er flere enn 3 personer på standplass. 

Bakgrunnen for de innskjerpede tiltakene mot Covid-19 som vi nå ser er den oppblomstringen det har vært i smittespredningen den siste tiden. Dette er forhåpentligvis et effektivt tiltak for forhindre ytterligere spredning slik at "bølge 2" kan slås tilbake relativt raskt. Vi ønsker alle å bidra til at det kan skje slik at vi raskest mulig kan komme tilbake til en normal hverdag. Klubbens ledelse er også i gang med å se inn på alternative løsninger for å kunne tilby organisert aktivitet etter 7. Desember dersom det skulle bli åpning for det. Det er selvsagt helt avhengig av hva myndighetene sier. 

I forbindelse med de innskjerpede reglene så har vi også avlyst 7F stevnet som var satt opp Søndag 15. November 2020. Personer som har meldt seg på dette stevnet bes ta kontakt på: stevne@h-p-k.no for refusjon av forhåndsbetalt startkontingent. 

Siste innlegg

Se alle

Årsmøte i Hafrsfjord pistolklubb

Hei på dere medlemmer i Hafrsfjord Pistolklubb, Tiden har kommet for igjen å avholde årsmøte i Hafrsfjord Pistolklubb. Møtet vil i 2021 foregå på en elektronisk plattform på grunn av Covid-19 restriks

Litt mindre strengt stengt.

Slik Stavanger kommune for øyeblikket planlegger en gradvis lettelse av Coronatiltakene, ser det ut som om vi kanskje kan åpne for vanlige treninger fra 9. februar, med første kurskveld 15. februar Fr

Hafrsfjord Pistolklubb

Postboks 38, 4001 Stavanger

Tlf: 467 87 385

  • Facebook gruppe - Hafrsfjord PK