top of page

Stengt

Grunnet de siste innskjerpelsene av Covid-19 smittevern reglene som blant annet anbefaler avlysning av all organisert trening for voksne innendørs, har styret i Hafrsfjord Pistolklubb idag besluttet å kansellere all organisert trening med umiddelbar virkning og inntil videre. Kveldens trening utgår altså da også.


Den reviderte smittervern forskriften har pr. idag en gyldighet på 4 uker, altså frem til 14. Januar 2022 og det vil altså ikke være vanlig trening i dette tidsrommet. Dersom det skulle skje endringer i forskriften som tillater at vi kan starte opp trening igjen tidligere så vil vi umiddelbart meddele dette.


Medlemmer som har egne våpen og adgangskort kan trene under forutsetning av at den til enhver tid gjeldende smittevernforskrift blir fulgt. Dette inkluderer foruten nødvendige hygienetiltak og avstandskrav også at en er nøye på å skrive seg opp i baneprotokollen.


Baneprotokollen fungerer som en Covid-19 registreringsprotokoll i tilfelle det skulle bli nødvendig med smittesporing. Det er derfor ekstra viktig at alle skriver seg inn i baneprotokollen.

Siste innlegg

Se alle

Ordinært årsmøte i Hafrsfjord Pistolklubb vil bli avholdt torsdag 9. mars 2023, kl. 18:00. Møtet vil finne sted i NOVs kantine i Lagerveien 12A på Forus. Det er samme sted som vi har vært tidligere år

bottom of page