Stengt

Grunnet de siste innskjerpelsene av Covid-19 smittevern reglene som blant annet anbefaler avlysning av all organisert trening for voksne innendørs, har styret i Hafrsfjord Pistolklubb idag besluttet å kansellere all organisert trening med umiddelbar virkning og inntil videre. Kveldens trening utgår altså da også.


Den reviderte smittervern forskriften har pr. idag en gyldighet på 4 uker, altså frem til 14. Januar 2022 og det vil altså ikke være vanlig trening i dette tidsrommet. Dersom det skulle skje endringer i forskriften som tillater at vi kan starte opp trening igjen tidligere så vil vi umiddelbart meddele dette.


Medlemmer som har egne våpen og adgangskort kan trene under forutsetning av at den til enhver tid gjeldende smittevernforskrift blir fulgt. Dette inkluderer foruten nødvendige hygienetiltak og avstandskrav også at en er nøye på å skrive seg opp i baneprotokollen.


Baneprotokollen fungerer som en Covid-19 registreringsprotokoll i tilfelle det skulle bli nødvendig med smittesporing. Det er derfor ekstra viktig at alle skriver seg inn i baneprotokollen.

Siste innlegg

Se alle

Hvert år skyter flere av oss Vinterserien. Det er et felles arrangment fra Norsk Skytterforbud, og er en satsing på bredden i sporten vår. Det skytes hurtigpistol i faste uker (normalt 42 og 46 på høs

Den viktigste grunnen til at vi driver med pistolskyting er at det er gøy. Den nest viktigste grunnen er at vi driver med konkurranser. Hvis du ønsker å prøve dette selv, kan du melde deg på en av de